Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester
  1. Siste nyheter
  2. Høyringar
  3. Ledige stillinger

Aktivitetsdagen 2018

18-04-2018

Hægebostad eldreråd, Pensjonistforeininga og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne inviterer til vårt årlige treff på Kollemo Grendehus, lørdag 28. april kl 13:00. Alle er hjertelig velkommen til en uforglemmelig ettermiddag! Program

Les mer

Ny oppstart av Lygnanytt

17-04-2018

Lygnanytt er tilbake! En tar sikte på at det kommer ut hver 2. mnd. De vil ikke komme i postkassene, men blir lagt ut på kommunehuset, Eiken bu- og omsorgssenter samt alle...

Les mer

Ledige stillinger i pleie og omsorg

13-04-2018

Ved Eiken bu- og omsorgssenter/ hjemmetjenesten er det ledig følgende stillinger: · Inntil 120% faste stillinger som helsefagarbeider. · 4 faste helgestillinger som helsefagarbeider · 40% fast stilling på dagsenter, helsefagarbeider

Les mer

Sommarvikar som reinhaldar

11-04-2018

Enhet for Plan og drift søker etter ungdommer som sommarvikarer innen renhold ved kommunale bygg og anlegg fra begynnelsen av juli til midten av augst 2018. Er du bosatt i kommunen, mellom 16...

Les mer

Hjertestartar ved Eiken skule

06-04-2018

 I 2013  kjøpte Eiken bygdekvinnelag inn ein hjertestartar og arrangerte kurs i bruk av den. Brukarar av skule, barnehage, skytterlag og idrettslag blei invitert til dette kurset. Hjertestartaren blei hengt opp...

Les mer

Nytt SFO-tilbod på onsdagane i Hægebosta…

03-04-2018

Frilufts SFO for 1. – 3. trinn startar opp i Tingparken frå august 2018. Der skal frilufts SFO ha fast base. Det vil bli eit variert opplegg med mange aktivitetar...

Les mer

Årsmøte i Hægebostad Frivilligsentral 20…

22-03-2018

Å R S M Ø T E    2 0 1 8 Årsmøte for Hægebostad Frivilligsentral holdes i kommunestyresalen ONSDAG 11.april 08-09.30.  

Les mer

Oppheving av ekstraordinær båndtvang

20-03-2018

Hægebostad kommune opphever nå den ekstraordinære båndtvangen for hund som ble innført 19.02.18. Les vedtaket her

Les mer

Ledig stilling: 100% engasjement som pla…

14-03-2018

Stillinga er knytt til ei felles satsing i indre Agder for å styrke kapasitet og kompetanse på planarbeid. Dette er eit samarbeid mellom Hægebostad, Audnedal og Åseral kommunar og Vest-Agder fylkeskommune. Les...

Les mer

Ny byggesaksbehandler

14-03-2018

Hægebostad kommune har nå engasjert byggesaksbehandler. Byggesaksbehandler vil være tilgjengelig på kommunehuset f.o.m. 19. mars

Les mer

Barnevernet trenger støttekontakter

08-03-2018

Støttekontakt er en tjeneste som tilbys i alle kommuner for å gi barn, ungdom, voksne elle eldre som trenger støtte, hjelp til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Noen barn trenger en...

Les mer

Byggesaksbehandler i kommunen har slutte…

01-03-2018

Kommunen arbeider for å få ansatt ny saksbehandler. Dette vil dessverre medføre ulemper for innbyggerne, med at ting vil ta lengre tid før saker kan behandles.

Les mer

Info vedr. lensmannskontoret

01-03-2018

  1. mars trer endringen i Agder politidistrikt i kraft, og Hægebostad vil framover bli betjent av lensmannskontoret på Byremo. Tidligere lensmann Svein Kåre Tjomsland får nytt arbeidssted ved Farsund lensmannskontor...

Les mer

Ordførerens hjørne, mars 2018

01-03-2018

Ordførerens hjørne mars 2018 Starten på 2018 byr på en ordentlig vinter med store snømengder og stabile, kalde perioder. Gleden er stor hos mange, og jeg håper at mange har anledning til...

Les mer

UKM 2018 arrangeres i samarbeid med Ly…

27-02-2018

Audnedal, Åseral og Hægebostad kommune har i samråd kommet frem til at vi arrangerer UKM 2018 i samarbeid med Lyngdal Våre deltakere deltar derfor på UKM Lyngdal, lørdag 10. mars kl...

Les mer

Siste nr. av Lygnanytt.

27-02-2018

Pga. innsparinger i kommunen må vi dessverre ta en pause med Lygnanytt! Mars-utgaven blir derfor siste nummeret i denne omgang. Vi beklager på det sterkeste!

Les mer

Forskrift om ekstraordinær båndtvang

19-02-2018

  § 1.Grunnet ekstraordinære forhold for viltet med store mengder snø, innføres ekstraordinær båndtvang fra og med 19. februar 2018 i hele Hægebostad kommune. Pålegget gjelder til annet vedtak er fattet eller...

Les mer

Vær forberedt på nye strømbrudd

14-02-2018

Det er meldt mye tung snø, også i kystnære strøk, på Agder torsdag. Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap, og anbefaler kundene å være forberedt på at det kan...

Les mer

Nytt nr til barnevernets vakttelefon

14-02-2018

Barneverntjenesten har fra denne uken av nytt nummer til vakttelefonen. Telefonen settes over til Kristiansand, som tar kontakt med det lokale barnevernkontor ved behov.  Nytt nr: 38 07 54 00 Vakttelefonen er...

Les mer

Opptak eller endring i barnehagene

12-02-2018

Nå er det tid for å søke barnehageplass eller endring av oppholdsdager/-tid i Hægebostad. Les godt igjennom informasjonen som ligger vedlagt før dere fyller ut søknadsskjemaet. Søknadsfristen er 1. mars!  

Les mer

Fare for tele- og strømbrudd

09-02-2018

  Kommunen har fått melding om at nedbør kan medføre tele- og strømbrudd. Dette kan også medføre fare langs veier, da trær kan falle ned. Vi ber alle viser stor aktsomhet...

Les mer

Div. snarveier