Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Kontrollutvalet

Publisert . Sist endret . Posted in Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er eit obligatorisk utval som valt av kommunestyret.
 
 
Kontrollutvalet har det kontinuerlege ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale verksemda som sitt primære ansvarsområde. Kontrollutvalet opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt dette sin økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Utvalets ansvarsområde omfattar heile den kommunale verksemda.
 
Ordførar, varaordførar, medlemmer av formannskapet og hovedutvala samt tilsette i kommunen er ikkje valbare til kontrollutvalet.
 
Møteinnkalling: