Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ordførar

Publisert . Sist endret . Posted in Ordfører

 

 Ordførar Margrethe Handeland (SP)

Adresse: Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn
Besøksadresse: Kommunehuset, 4595 Tingvatn
Epost:
Tlf.: 38 34 91 18
mob.: 977 09 901
 
 
 
 Ordføraren er kommunen sin øvste politiske leiar, og er kommunens rettslege representant. Ordføraren og varaordføraren blir vald av kommunestyret for fire år om gongen.

Ordføraren sine viktigste oppgåver er:

- å vere møteleiar for formannskap og kommunestyre
- å representere kommunen i ulike samanhengar
- å vere bindeledd og formidle synspunkt mellom folkevalte og administrasjonen
- å vere tilgjengelig for kommunen sine innbyggarar og å følge opp enkeltsaker i den samanheng

 

Varaordførar:  Lars Terje Grostøl (FrP)

Varaordføraren er stedfortreder for ordføraren og tek over ordføraren sine funksjoner i samband med avvikling av ferie, permisjon, sjukdom eller når ordføraren ikkje kan vere til stades