Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Aktivitetsdagen 2018

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Hægebostad eldreråd, Pensjonistforeininga og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne inviterer til vårt årlige treff på Kollemo Grendehus, lørdag 28. april kl 13:00.

Alle er hjertelig velkommen til en uforglemmelig ettermiddag!

Program

Ny oppstart av Lygnanytt

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Lygnanytt er tilbake!

En tar sikte på at det kommer ut hver 2. mnd.

De vil ikke komme i postkassene, men blir lagt ut på kommunehuset, Eiken bu- og omsorgssenter samt alle butikkene i kommunen.

Vi vil helst at du leser Lygnanytt på nett. 

Hjertestartar ved Eiken skule

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

 I 2013  kjøpte Eiken bygdekvinnelag inn ein hjertestartar og arrangerte kurs i bruk av den. Brukarar av skule, barnehage, skytterlag og idrettslag blei invitert til dette kurset. Hjertestartaren blei hengt opp i mellomganga på Eiken Skule. Ved låst dør måtte ein ringe eit vaktnummer for å få ut hjertestartaren. Dette var ei ordning som ikkje fungerte optimalt men greit nok. 

 

I november 2017 kjøpte Eiken bygdekvinnelag eit skap til startaren med vifte for kulde/varme slik at den kan henge ute. Det vil nå bli lettare å få tak i hjertestarteren dersom det skulle være bruk for den.

 

Bygdekvinnelaget ønsker ikkje å ha ansvar for hjertestartaren lenger. Hjertestartaren med skap er overlevert til Eiken skule. Vi takker Bygdekvinnelaget for arbeidet dei har gjort med å skaffe hjertestarter og skap.

 

Hjertestarteren er nå hengt opp ute ved inngangen til Eiken fleirbrukshall.

 

 

 

 

Nytt SFO-tilbod på onsdagane i Hægebostad kommune

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Frilufts SFO for 1. – 3. trinn startar opp i Tingparken frå august 2018. Der skal frilufts SFO ha fast base. Det vil bli eit variert opplegg med mange aktivitetar både i nærleiken av Tingparken og andre stader i kommunen og regionen. Vi ønskjer å lage kvardagar fylt med glede, undring og leik.