Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Vær forberedt på nye strømbrudd

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Det er meldt mye tung snø, også i kystnære strøk, på Agder torsdag. Agder Energi Nett er fortsatt i beredskap, og anbefaler kundene å være forberedt på at det kan oppstå strømbrudd som følge av været.

Mer nedbør det neste døgnet i form av våt og tung snø, øker risikoen for nye strømbrudd. Meteorologene melder at snøgrensen vil kunne gå helt ned til kysten, og Agder Energi Nett er forberedt på at kan oppstå strømbrudd også i de kystnære områdene. Prognosene sier at det kan komme mellom 25-50 centimeter snø utsatte steder, og denne gangen er det ventet mest nedbør i Vest-Agder.

Ifølge Meteorologisk Institutt har det allerede kommet over 400 prosent mer snø enn i et normalår på Agder. Flere steder meldes det om snødybder på rundt to meter.

Agder Energi Nett følger utviklingen nøye og tilpasser bemanningen til denne.

Tung snø
Det er mye tung snø og is på strømlinjene flere steder, og det kan oppstå strømbrudd dersom linjene ryker som følge av vekten. Snøtunge trær utenfor ryddebeltet kan også forårsake strømbrudd dersom de bøyer seg, eller brekker, over strømlinjene.

Bør være forberedt
Agder Energi Nett anbefaler kundene å være godt forberedt dersom det skulle oppstå strømbrudd. For eksempel ved å ha alternative oppvarmingsmuligheter, lommelykter og stearinlys tilgjengelig, tappe opp vann dersom en er avhengig av strøm for vannforsyningen. Se også informasjon fra  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om hvordan en kan forberede seg på strømbrudd.

Ved fare for liv og helse må publikum kontakte kommunen eller nødetatene.

Advarer mot lavthengende strømlinjer
Mye tung snø og is fører til at strømlinjer henger i farlig lav høyde flere steder på Agder. Dersom en oppdager lavthengende strømlinjer, linjer som har falt på bakken, og trær som har falt ned på linjene, er det viktig å holde god avstand. Berøring medfører livsfare!

Det er viktig at foreldre/foresatte informerer barn og unge om at strømlinjene ikke må berøres, verken med hender, skistaver, greiner eller noe annet. Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med strømlinjene.