Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Forskrift om ekstraordinær båndtvang

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

 
§ 1.Grunnet ekstraordinære forhold for viltet med store mengder snø, innføres ekstraordinær båndtvang fra og med 19. februar 2018 i hele Hægebostad kommune.
Pålegget gjelder til annet vedtak er fattet eller til ordinær båndtvang etter hundelovens § 6 inntreffer 1. april. Kommunen kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart.

§ 2.Formålet med forskriften er å skjerme viltet for unødig stress og lidelse som løse hunder kan påføre under rådende forhold. Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

§ 3.Forskriften gjelder alle hunder med unntak av:

a) hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under organisert trening eller prøving for slik tjeneste,

b) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

 

§ 4.Enhver kan oppta løs hund som er i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres hundeholderen, dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet. For øvrig vises til § 10 i hundeloven.

§ 5.Den som overtrer denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder. For øvrig vises til § 28 i hundeloven.

§ 6.Kommunens beslutning kan påklages til fylkesmannen jf. § 6 3. ledd i hundeloven.