Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Årsmøte i Hægebostad Frivilligsentral 2018

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Å R S M Ø T E    2 0 1 8

Årsmøte for Hægebostad Frivilligsentral holdes i kommunestyresalen ONSDAG 11.april 08-09.30.  

Saksliste:

✔️Godkjenning av innkalling/saksliste

✔️Valg av repr. til å signere protokoll

✔️Årsrapport 2017

✔️Årsregnskap 2017

✔️Budsjettforslag 2019

✔️Evaluering av vedtekter

✔️Valg av nye styre-/ og varamedlemmer

✔️Orientering fra Norges Frivilligsentraler

✔️Eventuelt

Årsmøtet består av formannskapet + sentralens styre, men alle som er interessert i Frivilligsentralens arbeid er velkommen!