Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Skjækan

Publisert . Sist endret . Posted in Høyringar

Hægebostad kommune vedtok i møte den 11.01.2018 jamfør plan- og bygningslovens § 12-11 å legge ut detaljreguleringsplan for Skjækan til offentlig ettersyn.
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for leiligheitsbygg med tilhøyrande anlegg.
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknader og innspel må sendast skriftleg til kommunen seinast innan 21.03.2018
til adresse:
Hægebostad kommune
Laukrokveien 4
4595 Tingvatn
eller på e-post til
                                                                                             

Høyring: Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Publisert . Sist endret . Posted in Høyringar

Forslag til ny helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan – interkommunalt samarbeid i Lister kommunene.

Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen er et interkommunalt samarbeid mellom Lister kommunene med økonomisk og faglig støtte fra Kompetansesenter rus region Sør – Borgestadklinikken(Ko Rus Sør). Kommunene i Lister ble utfordret av Ko Rus Sør til å skrive en interkommunal helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Planen inneholder alle typer forebyggende tiltak, som blant annet bevillingspolitikk, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid, så vel som oppfølging og rehabilitering av rusavhengige. 

OFFENTLIG ETTERSYN

Publisert . Sist endret . Posted in Høyringar

Hægebostad kommune ved valgnemda har foreslått meddommere m.v. til ulike domsutvalg. Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 17. april til og med 1. mai i tråd med loven. Forslaget vil bli behandlet av kommunestyret 10. mai 2012.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget til dommere, eller har andre forslag, må melde dette til Hægebostad kommune v/Servicekontoret, 4595 Tingvatn innen 2. mai.

Papirene er lagt ut på servicekontoret og omsorgssenteret i tillegg til på kommunens hjemmeside.

Forslaget til offentlig ettersyn

 

Fleire artiklar …