Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Skjækan

Publisert . Sist endret . Posted in Høyringar

Hægebostad kommune vedtok i møte den 11.01.2018 jamfør plan- og bygningslovens § 12-11 å legge ut detaljreguleringsplan for Skjækan til offentlig ettersyn.
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for leiligheitsbygg med tilhøyrande anlegg.
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknader og innspel må sendast skriftleg til kommunen seinast innan 21.03.2018
til adresse:
Hægebostad kommune
Laukrokveien 4
4595 Tingvatn
eller på e-post til