Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ledige stillinger i pleie og omsorg

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Ved Eiken bu- og omsorgssenter/ hjemmetjenesten er det ledig følgende stillinger:

  • · Inntil 120% faste stillinger som helsefagarbeider.
  • · 4 faste helgestillinger som helsefagarbeider
  • · 40% fast stilling på dagsenter, helsefagarbeider

Søker må ha godkjent utdanning som helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpe-pleier.

Dersom det ikke er kvalifiserte søkere kan søkere med annen kompetanse/erfaring være aktuelle.

Stillingene, utenom dagsenter, inngår i 2-delt turnus.

  • · 1 fast helgestilling som sykepleier

Søker må ha godkjent utdanning som sykepleier.

For alle stillingene vil personlig egnethet og samarbeidsevne på tvers av avdelingene vektlegges.

Nærmere opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til avd. leder Alf Vatne,

tlf. 47757613 eller avd. leder Merete Ågedal tlf. 45453737

Psykiatritjenesten:

  • · 50% engasjement som sykepleier i 6 mnd.

Fortrinnsvis med videreutdanning i psykisk helse.

Helsefagarbeidere med videreutdanning i psykisk helse kan søke.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder Siri Syrstad tlf. 41444388

Lønn etter gjeldende tariff.

Pensjonstrekk til KLP.

Ansettelse i tråd med gjeldende lokale og sentrale avtaler og regelverk.

 Søk elektronisk her! Alle felt må fylles ut.

Søknadsfrist: 07.05.2018