Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester
images/los-strukturen/helse_main.jpg
En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse samt forebygge og mestre sykdom. Målgruppen ved en frisklivssentral er personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, men man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved en frisklivssentral.

Det finnes om lag 145 kommuner i Norge som har etablert frisklivssentral. 

I Hægebostad er frisklivssentralen lokalisert ved helse- og sosialsenteret, 4596 Eiken.
Tlf. 38 34 91 80