Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester
images/los-strukturen/helse_main.jpg

Helse

Publisert . Sist endret . Posted in Helse

 

Landets kommunar skal sørga for nødvendig helseteneste for alle som bur eller midlertidig oppheld seg i kommunen

Kommunens helseteneste skal omfatte følgjande oppgåver:
1. Fremma helse og forebygga sjukdom, skade eller lyte. Tiltak med dette for auga vert organisert som:
a) miljøretta helsevern
b) helsestasjonsverksemd
c) helsetenester i skulane
d) opplysningsverksemd
e) helsetenester for innsette i dei kommunar der det ligg anstaltar under kriminalomsorga
2. Diagnose og behandling av sjukdom, skade eller lyte
3. Medisinsk habilitering og rehabilitering
4. Pleie og omsorg
5. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner