Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Informasjon - Bostøtte

Publisert . Posted in Husbanken

omsorgsboligHar du lav inntekt og høye boutgifter?

Da kan du ha rett til bostøtte.

Fristen for å søke er den 25. i hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende mnd.

Ta kontakt med Servicekontoret, tlf. 38 34 91 00, så hjelper vi deg med utfylling av søknaden.

OBS! Bostøttekontoret som tidligere var lokalisert ved helse- og sosialkontoret i Eiken er nå flyttet til kommunehuset.

Kva er bustøtte?

Kven kan få bustøtte?

Korleis søkjer ein bustøtte?

Du må melde frå om endringar

Klage på vedtak om bustøtte

Meir informasjon

Regelverk