Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Plan og drift

Publisert . Sist endret . Posted in Plan og drift

 Einingsleiar Ståle Olsen

Plan og drift er organisert med einingsleiar, sakshandsamarar, reinhaldsleiar, vedlikehaldsleiarar, drift og reinhaldspersonell og bibliotekar.

Eininga har følgjande hovedarbeidsoppgåver: Landbruk, miljøvern, næringsarbeid, data/informasjon, kultur, bibliotekverksemda, kommunale nybygg og nyanlegg, bygnings- og reguleringsarbeid, kommunale bygg og eigedommar, kommunale vegar, kalking av Lygnavassdraget, vatn og kloakk, kartverk og oppmåling, brann og feiarvesen, verneområda i kommunen, og elles andre oppdrag etter tilvising frå rådmannen

Adr.: Hægebostad kommune, Servicekontoret, 4595 Tingvatn
Tlf.:  38 34 91 00
Fax:  38 34 91 01