Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Rådmann

Publisert . Sist endret . Posted in Rådmann

ivan1-ny

Rådmann Ivan Sagebakken

Rådmannen er øverste administrative leiar i kommunen. Han skal sjå til at saker som blir lagt fram for folkevalde organ er utreia på ein forsvarleg måte og at vedtak blir iverksett.

 Rådmannen har rett til å møte og tale i alle politiske utval, med unntak av kontrollutvalget. Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i ei rekke saker som ikkje er av prinsipiell tyding. For å gjennomføre arbeidsoppgavene delegerer rådmannen vidare sine fullmakter til administrasjonen.

Adresse: Hægebostad kommune, Servicekontoret, 4595 Tingvatn

Tlf.:   38 34 91 00
Fax:   38 34 91 01