Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Utleie av lokaler - enkeltarrangement

Utleige av fleirbrukshall/lokale i Hægebostad kommune

  

Vaktmeisteren Wiliam Fåland kan kontaktas i arbeidstida på tlf. 95 76 72 51

Alle lånarane er forplikta til å setja seg inn i regelverket for utlån.

 
Lån og endringar, t.d. avlysing skal vera avtalt minst 2 dagar på førehand. Ansvarleg lånar, trenarar/gruppeleiarar skal vera over 18 år. 

NB! Bruk og lån av høgtalaranlegg eller anna utstyr må avtalast særskilt med vaktmeister. Det kan og vera spesielle tilhøve som må avtalast med skolen.

 
Nødvendig utstyr som ynskjes lånt, fylles ut i feltet under.