Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Utleie av lokaler - sesongleie

Utleige av fleirbrukshall/lokale i Hægebostad kommune

Alle lag og organisasjoner som ønskjer å bruke kommunale lokaler, blir med dette bedne om å senda tilbamelding innen <<sett inn dato>> 
  

Større enkeltarrangmenet kan føra til at dei faste lånarane må vika plass. Skole/kommune har fortrinnsrett til bruk av hallen.

Utleige følger skuleåret! Det må altså søkast på nytt for kvart halvår.
 
Søknadsfrist for hausthalvåret er 1. august og 10. desember for vårhalvåret.

Vaktmeisteren Wiliam Fåland kan kontaktas i arbeidstida på tlf. 95 76 72 51

Alle lånarane er forplikta til å setja seg inn i regelverket for utlån.

 
Lån og endringar, t.d. avlysing skal vera avtalt minst 2 dagar på førehand. Ansvarleg lånar, trenarar/gruppeleiarar skal vera over 18 år. 

NB! Bruk og lån av høgtalaranlegg eller anna utstyr må avtalast særskilt med vaktmeister. Det kan og vera spesielle tilhøve som må avtalast med skolen.

 
Nødvendig utstyr som ynskjes lånt, fylles ut i feltet under.